De Kroon, Lacan en de persoonlijke aanval

De psychiater dr. Jos de Kroon bespreekt een boek van Filip Buekens dat in 2006 verscheen(Jacques Lacan. Proefvlucht in het luchtledige. Leuven/Voorburg). In dat boek bekritiseert de filosoof Buekens de theorie van Lacan. Dat levert de volgende kritiek van De Kroon op: “De auteur is een buitenstaander van de psychoanalyse, dat wil zeggen dat hij geen psychoanalytische training heeft genoten en geen psychoanalyse heeft gedaan. Hij benadert zijn onderwerp dus louter theoretisch vanachter zijn bureau of computer. (…) Het boek van Buekens slaat in zijn kritiek op Lacan de plank helemaal mis, maar dat gebeurt wel vaker bij buitenstaanders die iets wat ze niet kennen te vuur en te zwaard willen bestrijden.”
Analyse. De boodschap van De Kroon is duidelijk: Buekens is een buitenstaander en weet niet waar hij over praat. Als dat echt het geval was, had De Kroon exact moeten aangeven op welk moment en waarom Buekens Lacan verkeerd interpreteert. Nu stelt De Kroon enkel dat Buekens een buitenstaander is die niet weet waar hij over praat. Waarom de “kritiek vanachter zijn (= Buekens) bureau” fout is, hoeft niet meer uitgelegd te worden. Kortom, de persoonlijke aanval vervangt het eigenlijke argument.
(N.b. Een uiterst wonderlijke bespreking van Buekens' boek is te vinden in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (2007). )

© 2007 R.G.M. Ritzen