Heertje en de is-oughtdrogreden

In zijn bijdrage in Trouw (23 oktober 2007) stelt prof. Heertje dat de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsvreugde van docenten verbeteren als het onderwijsbeleid koerst op kleinschaligheid. Daarom moeten fusies worden afgeblazen, moeten middelbare scholen verzelfstandigd worden en moeten er minder managers komen.
We laten Heertje zelf aan het woord. "De kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsvreugde van de docenten verbeteren als het onderwijsbeleid koerst op kleinschaligheid. Dat brengt met zich het afblazen van reeds aangekondigde fusies, zoals die tussen de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Het verzelfstandigen van middelbare scholen, die nu zijn opgenomen in een scholengemeenschap. En het krachtig steunen van kleinschalige initiatieven, op lokaal niveau basisscholen en scholen voor vmbo in het leven te roepen. Wordt deze weg ingeslagen dan hoort daar in absolute zin minder management bij. Elke beheerder, die buiten de deur wordt gezet, levert een positieve bijdrage aan ons onderwijs. Maar, ook in relatieve zin moet het management terug worden gedrongen."
Analyse. Dat is een klassieke is-oughtdrogreden. Uit een feit (de kwaliteit verbetert door kleinschaligheid) wordt een norm afgeleid (fusies moeten worden afgeblazen), maar logisch gezien kan dit niet. Uit feitelijke beweringen kun je nu eenmaal geen normatieve uitspraken afleiden zonder een normatieve uitspraak (het is goed dat….) te verzwijgen. En dat laatste is exact hetgeen Heertje doet. (F + N = N, maar niet: F + F = N!)

© 2007 R.G.M. Ritzen