Mees en de persoonlijke aanval

In een interview in Volkskrant Magazine (7 april 2007) richtte deze in New York werkende econome en juriste haar pijlen op de keuzefeministen. In één van haar columns in het NRC schreef ze onder meer dat “hoogopgeleide vrouwen die geen volwaardige carrière nastreven, niet alleen hun eigen kapitaal verkwisten – ze doen zo zichzelf en de samenleving tekort – maar ze verkwanselen ook de positie van andere vrouwen, inclusief die van hun dochters en hun dochters’ dochter.”
Jan Latten, bijzonder hoogleraar arbeidsdeelname voor vrouwen, vindt dat emancipatie tegenwoordig te veel wordt afgemeten aan de mate waarin vrouwen fulltime weren. Keuzevrijheid is ook emancipatie.
De reactie van Mees in het interview: “Ik zou wel eens willen weten van welke partij Jan Latten is. Ik denk van het CDA.”
Analyse. Zelfs al zou Latten de uitvinder van het CDA zijn, dan doet dat nog niets af aan zijn punt. Mees maakt zijn achtergrond verdacht en daarmee is kennelijk het pleit beslecht.
De interviewster, Knols, liet zich echter niet afschepen en wilde – terecht – weten waarom. “Keuzevrijheid is een illusie. We doen allemaal onze voorbeelden na.” (Zie Mees en de contradictie.)


© 2007 R.G.M. Ritzen