Mees en het 'false dilemma'

Heleen Mees hield in haar column (NRC, 19 oktober 2007) een vurig pleidooi voor een flinke vliegtaks. "Als Nederlanders zó gehecht zijn aan de eigen identiteit en aan huisje, boompje, beestje dan zie ik überhaupt nut en noodzaak van lange autotochten en verre vliegvakanties niet in."
Analyse. Waarom zou iemand niet tegelijkertijd aan de eigen - Nederlandse - identiteit kunnen hechten en vakanties prettig - en voor hem of haar dus nuttig - kunnen vinden? Er wordt hier een onjuiste tegenstelling gepostuleerd: óf je hecht aan je eigen identiteit, óf je vindt het nuttig om op vakantie te gaan.
Het is verleidelijk om te wijzen op het feit dat Mees zelf voortdurend heen en weer vliegt tussen New York en Nederland, maar dat is een tu quoque (pot-verwijt-de-ketel-dat-hij-zwart-ziet).

© 2007 R.G.M. Ritzen