Van Haperen en de stroman

Foto: de schrijver van het gewraakte stukje in de Volkskrant in betere tijden
De politicoloog Ton van Haperen publiceerde een boek met de apocalyptische titel “De ondergang van de Nederlandse leraar” (Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2007). Op pagina 206 schrijft hij: “Ron Ritzen stelt dat de onheilsberichten over de dalende kwaliteit van het gehele onderwijs moeten ophouden, het gaat helemaal niet slecht. Dit is (…) volstrekte onzin. (…) Ritzen maakt het helemaal bont. Hij (…) ontkent en passant kwaliteitsprobleem. (…) Dit geleuter van gelovigen maakt van het onderwijs een ondoorgrondelijke sector waar alles waar is.”
Analyse. Hier is sprake van een stroman.
Waarschijnlijk refereert Van Haperen aan mijn stuk in De Volkskrant (6 januari 2007). Daarin schrijf ik niet dat de kwaliteit van het onderwijs goed (of slechts) is. Letterlijk schrijf ik: “De conclusie is dat er (nog) geen duidelijkheid bestaat over de afkalvende kenniscomponent.” Tegenover de critici stel ik in navolging van de Onderwijsraad dat er een gebrek aan cijfers is om tot eenduidige conclusies te komen. In mijn stuk doe ik dus géén inhoudelijke uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs, maar analyseer ik een debat. Van Haperen verzint echter een uitspraak ("Ritzen stelt dat er geen kwaliteitsproblemen zijn") en concludeert vervolgens dat ik leuter. (Desondanks: zeer goed boek.)

© 2007 R.G.M. Ritzen