Verdonk en de categoriefout

Foto: Staat versus kerk (de Berliner Dom gereflecteerd in het inmiddels afgebroken regeringsgebouw van de voormalige DDR).
© 2005 R.G.M. Ritzen

In NOVA discussieerde Rita Verdonk met Paul Scheffer naar aanleiding van diens boek ‘Het land van aankomst’. Verdonk stelde naar aanleiding van de weigering van een Imam om haar een hand te geven, dat de grondwet ons normenkader (sic) omvat. “Religie kan geen excuus zijn om af te wijken van de grondwet.” De gelijke behandeling van mannen en vrouwen behoort tot ons grondwettelijk kader.
Analyse. Verdonk gaat in dit verband voorbij aan het feit dat de vrijheid van godsdienstbeleving eveneens in onze grondwet gewaarborgd is. Het gaat dus niet om een strijd met de grondwet, maar een strijd binnen de grondwet. Verdonk maakt zich schuldig aan een categoriefout: ze stelt dat de vrijheid van godsdienstbeleving van een andere – lagere - orde is dan de gelijkheid van mannen en vrouwen.

© 2007 R.G.M. Ritzen