Mees en de is-oughtdrogreden

Na haar beschrijving van de situatie in New York en haar vergelijking met de Nederlandse situatie, komt Mees tot de conclusie dat de ervaring in New York leert dat mensen veel beter in staat zijn om voor zichzelf te zorgen dan wij denken (NRC, 24 november 2007). “In Nederland zou ook het uitgangspunt moeten zijn dat iedereen die daartoe fysiek enigszins in staat is, tot zijn 65ste economisch zelfstandig moet zijn. De Nederlandse arbeidsmarkt moet dan wel toegankelijker worden voor nieuwkomers.”
Analyse. Mees leidt uit de beschrijving van de situatie in New York en Amsterdam af, dat het Nederlandse beleid moet veranderen. Dat is een klassieke is-oughtdrogreden. Uit de feiten wordt een norm afgeleid. Daarbij verzwijgt ze een normatieve vooronderstelling. (Strikt genomen: Mees is niet verwikkeld in een debat, maar dat betekent niet dat het logische verbod om uit feiten normatieve oordelen af te leiden, niet geldt.)
Een buitengewoon interessante poging om de sprong van ‘is’ naar ‘ought’ te maken, staat op naam van de in 2004 overleden filosoof Alan Gewirth . Hoewel zijn ingenieuze argumentatiestijl veel bewondering oogstte, waren (en zijn) er maar weinig filosofen die menen dat Gewirth de kloof tussen sein en sollen gedicht heeft.