Beekers en de stroman

In zijn artikel in de Volkskrant (4 december 2007) stelt Wouter Beekers (VUA) dat “de fiscus van woningcorporaties moet afblijven”. Daarbij gaat hij in op het voorstel van staatssecretaris De Jager om vennootschapsbelasting voor woningcorporaties in te voeren. “Nu zou vennootschapsbelasting gelegitimeerd kunnen worden als een politieke keuze voor de afbraak van de omvangrijke sociale woningbouw in de huidige vorm.”
Analyse. De mogelijke legitimatie, waarover Beekers spreekt, wordt kennelijk door niemand gepredikt. Beekers spreekt niet voor niets over “zou gelegitimeerd kunnen worden”. Als inderdaad niemand een warm pleidooi “voor afbraak van de sociale woningbouw” heeft gehouden, dan is hier sprake van een stroman. Beekers valt een fictieve tegenstander aan.
In dit verband heeft het hanteren van de stroman vooral een retorische functie. De tegenstander streeft afbraak na en welk redelijk denkend mens kan daar nu voor zijn?

© 2007 R.G.M. Ritzen