BON en de persoonlijke aanval, stroman en ontduiken

Op 7 november 2006 schreef ik in Trouw een stukje over het debat over de kwaliteit van het onderwijs. Ik betoogde dat in dat debat geen definitie van ‘kwaliteit’ gegeven werd; dat normen uit feiten werden afgeleid en dat de oplossingen naïef waren. De leden van de vereniging BON (Beter Onderwijs Nederland) reageerden op de site van BON op deze kritiek. Een kleine bloemlezing van de drogredenen van verschillende boze BONners:

De persoonlijke aanval…
“Als u niet lijkt te weten wat een drogredenering is, moet u die term niet hanteren. U haalt waarheid en geldigheid door elkaar. U zou beter moeten weten als filosoof.”
“Hij bluft maar wat.”
“Het begint al met de zin 'Kritiek op het onderwijs lijkt nergens naar'. Dan hoef je het artikel eigenlijk al niet meer te lezen, want iemand die zo opent, terwijl heel Nederland over het onderwijs heen valt, kan slechts een marionet zijn van de onderwijsdictators.”
”Het lijkt erop dat goed lezen, voldoende lezen en verbanden leggen niet de sterkste kant is van mijnheer Ritzen.”
”Het moet uit de lengte of uit de breedte mijnheer Ritzen, maar mogelijk is rekenen bij u ook geen sterke kant.”
“Het betoog van Ritzen lijkt eerder een paniekreactie dan een doordachte.”

Het ontduiken van de bewijslast…
“Ritzen kent de onderzoeksliteratuur niet. Die is zo omvangrijk en overtuigend dat van verwijzing in deze reactie moet worden afgezien.”

Stroman…
“Wil Ritzen het woord kwaliteit afschaffen? Of elk woord dat niet meteen deugdelijk gedefiniëerd (sic) wordt? Dan wordt het stil.”
“Zijn betoog komt neer op de stelling dat onderwijskwaliteit niet bestaat. Zo geredeneerd is alles of juist niets goed.”

Dat Maria van der Hoeven positief over een artikel van mijn hand was, droeg niet bij tot de waardering. Een ander artikel, in de Volkskrant (6.1.07), leverde een soortgelijk commentaar op van de BONners. Ik loog (ik verdraaide een rapport, maar jammer genoeg voor de BONners had ik de teksten letterlijk geciteerd); ik was een opschepper etc. Mijn emailadres kwam ook nog even fijntjes op de site in beeld. Dat was zogenaamd bedoeld als ontmaskering (en dat kan kennelijk alleen maar als het emailadres ook in beeld wordt gebracht; volgens mij gewoon een uitnodiging om 'fanmail' mijn kant op te sturen).
In een latere reactie keken de BONners nog even tevreden terug en stelden ze vergenoegd vast dat ze die Ritzen toch even de oren hadden gewassen. (Ritzen was niet onder de indruk.)