Heertje en het misbruik van de term 'drogredenen'

Yoram Stein heeft prof. Heertje in Opinio (7-13 december 2007) aan zijn Filosofisch Elftal toegevoegd. Van de econoom Heertje wil hij weten wat nu de grootste problemen binnen het onderwijs zijn. "Het begint er al mee dat mensen niet weten waarom we eigenlijk onderwijs geven", aldus Heertje. "Ik heb zelfs collega's die denken dat je onderwijs geeft zodat mensen een hoger inkomen kunnen verwerven. Een drogreden. Je geeft onderwijs om het onderwijs. Een goede docent helpt mensen om zich optimaal te ontwikkelen."
Analyse. Het gaat nu eens niet om een drogreden, maar om het hanteren van het concept 'drogreden'.
Het gebruik van de term 'drogreden' kan meerdere functies vervullen. Er kan een incorrecte manier van argumenteren mee worden aangeduid. Daarnaast kan het gebruik van die term ook een emotieve functie vervullen: een redenering wordt dan bij voorbaat gediskwalificeerd.
Bij Heertje is dat laatste het geval. Waar de drogreden uit bestaat als je meent dat "je onderwijs geeft zodat mensen een hoger inkomen kunnen verwerven", is namelijk volstrekt onduidelijk. Het is een - in de ogen van Heertje - onjuiste vooronderstelling, maar daardoor is die opvatting nog geen drogreden. Door de vooronderstelling op deze wijze te diskwalificeren, wordt de suggestie gewekt dat de andere partij intellectueel tekort schiet ('Intellectueel tekort' is Heertjes favoriete diskwalificatie; die volgens hem inmiddels ook op mij van toepassing is). Maar beargumenteerd is er vooralsnog niets.
(De opvatting die Heertje bekritiseert, is die van de hoogleraren Groot en Maassen van den Brink: “ze ontspruiten aan een te schrale opvatting van economie, waarin menselijk keuzegedrag uitsluitend berust op een financiële calculatie. Deze enge opvatting van economie berokkent grote schade aan de beoefening van de economische wetenschap in Nederland, zet ons land internationaal achteruit en teistert verscheidene sectoren in de samenleving”, aldus Heertje. Toe maar.)