Mees en de inconsistentie

Op de podcast zegt Heleen Mees (7:21 min.) het volgende: “Het eerste wat me verbaast, is dat zulke evolutionaire theorieën over de sexeverdeling het predicaat ‘wetenschappelijk’ ontbreekt, want daarvoor zou het een experiment moeten zijn wat ook herhaalbaar is. Waar je verschillende hypothesen kunt toetsen, en dat kan niet. Want je ziet gewoon….. hij heeft twee dingen, haalt hij…. Vrouwen hebben meer kans om zich voort te planten en dat koppelt hij aan het feit dat mannen meer risico nemen en daarmee verklaart hij de hele sociaalmaatschappelijke ordening. Terwijl ik daar een volstrekt andere verklaring voor zou kunnen geven, die net zo waarachtig is en waar net zo zeer geen speld tussen te krijgen is als die van Baumeister. En we kunnen niet toetsen welke waar is.” Vervolgens geeft Mees aan waarom Baumeisters theorie niet klopt. “Vrouwen doen het significant slechter aan de onderkant van de samenleving”, aldus Mees.
Analyse. Als Mees’ feiten kloppen, is daarmee de theorie van Baumeister ontkracht. Niet waar, dus….Kortom, een inconsistentie in het betoog van Mees. Een opvatting kan niet tegelijkertijd ‘waar, noch onwaar’ én ‘onwaar’ zijn. (Terzijde: op basis van haar opvatting over wat ‘wetenschappelijk’ is – er moet een herhaalbaar experiment mogelijk zijn –, kunnen we geschiedenis, rechten, macro-economie, literatuurwetenschap, wiskunde, een gedeelte van de astronomie etc. afdoen als onwetenschappelijk. Dit positivisme werd halverwege de vorige eeuw door de meeste wetenschapsfilosofen verlaten.)

© 2007 R.G.M. Ritzen