Mees en de naturalistische drogreden

Mees pleit in haar column (M, NRC december 2007) vanuit evolutionair oogpunt voor vrouwelijke promiscuïteit. “Uit experimenten met buideldieren blijkt dat de overlevingskansen van baby’s met seksueel losbandige moeders bijna drie keer zo hoog zijn als die van baby’s met monogame moeders. Vrouwen moeten dus, net als mannen, de wijde wereld in.” Aldus Heleen Mees.
Analyse. Met de natuur (baby’s van seksueel losbandige moeder hebben een hogere overlevingskans) is een normatieve gedraging gegeven, namelijk dat vrouwen de wijde wereld in moeten. Een ander voorbeeld laat het manco van deze redenering zien: uit de feitelijke constatering, dat woerden bij gebrek aan een eigen vrouwtje in groepsverband vrouwtjeseenden verkrachten, volgt evenmin dat het goed is dat mannen bij gebrek aan een partner vrouwen verkrachten (ook al levert dat meer nageslacht op).

© 2007. R.G.M. Ritzen