Nice en de persoonlijke aanval

Op NOVA (29.12.2007) doet de aanklager van het Joegoslavië-Tribunaal Geoffrey Nice een boekje open over de onlangs afgetreden hoofdaanklager Carla del Ponte. Zij was ondeskundig, bemoeide zich met zaken waar ze geen verstand van had, was niet integer, nam vaak de verkeerde beslissingen etc.
Analyse. Het kwalijke van dit interview is dat Nice niet één keer een voorbeeld gaf van ondeskundige of onverstandige beslissingen. Ook de redactie tref blaam. Niets let de interviewer om door te vragen. Nu bestaat het volledige interview uitsluitend uit een opeenvolging van persoonlijke verdachtmakingen.

© 2007 R.G.M. Ritzen