Pfeiffer, Lucia de B. en valse analogie

Columnist Ilja Pfeiffer reageerde in nrc.next op een advertentie waarin werd opgeroepen Lucia de B. vrij te laten. Deze ex-verpleegster is veroordeeld voor moord, maar inmiddels is duidelijk dat er zoveel fouten in het proces gemaakt zijn, dat de veroordeling volstrekt onterecht is. De actie is een initiatief van de hoogleraar wiskunde Richard Gill.
Pfeiffer stelt dat ”er iets raars is met zo’n advertentie. In feite komt het erop neer dat de rechterlijke macht wordt opgeroepen de juistheid van de rechtsgang te bewaken. Het is net zoiets als dat je in een paginagrote advertentie de artsen oproept om mensen te genezen.”
Analyse. Met de advertentie van Gill wordt de rechterlijke macht niet opgeroepen de juistheid van de rechtsgang te bewaken, maar wordt gewezen op één casus, namelijk de zaak waarin één individu op grond van – volgens Gill en vele anderen – onjuiste overwegingen is veroordeeld. De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken stelt dat het hof, als zij geweten had dat digoxinevergiftiging uitgesloten was, vrijspraak had kunnen volgen voor alle gevallen, waarvoor Lucia de B. veroordeeld werd. Het punt is dat nu dat herziening nog niet aan de orde is, omdat er eerst wéér een onderzoek moet plaatsvinden. Dat laatste wordt aan de kaak gesteld in de advertentie. Niet dat de rechters worden opgeroepen om mensen juridisch verantwoord te veroordelen of vrij te spreken.

© 2007 R.G.M. Ritzen