Stoker en de vertekening

Wessel Stoker, die als docent godsdienstfilosofie aan de VU (Amsterdam) verbonden is, reageert in zijn bijdrage in Trouw (21.6.08) onder meer op het debat over de opstelling van de CU over de embryoselectie. “Mag je in morele kwesties een beroep doen op God? Of dient men het bijbelse gebod altijd weg te laten.”
Analyse. De hoofdvraag in de discussie over de embryoselectie was niet de vraag of je in morele kwestie een beroep op God mag doen, maar in hoeverre men anderen de eigen religieuze opvatting mag opleggen. Kortom, een vertekening.
Ironisch genoeg eindigt juist Stoker met het volgende adagium: “De levensovertuiging van atheïsten en (anders)gelovigen dient een houding voort te brengen die samenleven mogelijk maakt. Maar dan zonder de overtuiging van de ander een karikatuur te maken.” (sic)

© 2008 R.G.M. Ritzen