Vermeulen en het ontduiken van de bewijslast

Onderwijsmenschen © 2007 R.G.M. Ritzen
Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie (UvT), constateert dat het huidige onderwijs gekenmerkt wordt door een afname van het opleidingsniveau van de werknemers, terwijl de eisen die aan docenten gesteld worden, steeds hoger worden. In de discussies wordt vaak gewezen op de kwalijke rol die het management hierbij speelt. Vermeulen wijst echter op een ander aspect.“Het gebrek aan invloed wordt vooral toegeschreven aan de rol van het management, van externe adviseurs en van de politiek. Dat is te simpel. Hebben 350 duizend hoog opgeleide mensen zich niet te eenvoudig te pakken laten nemen met vernieuwingen waarvan vele beweren dat ze niets voorstellen? Het kan niet anders of deze enorme massa heeft ook zelf niet adequaat gehandeld. Naar mijn overtuiging is het ontbreken van professioneel zelfbewustzijn en een daarop gebaseerd intellectueel gesprek over onderwijsvormgeving een belangrijke verklaring.”
Analyse. Met zinsdelen als “het kan niet anders dan….” en “naar mijn overtuiging…” wordt doorgaans de bewijslast ontdoken. Het zijn signaalwoorden , die de kritische lezer alert (zouden) moeten maken. De persoonlijke integriteit en/of wijsheid worden ingezet ter vervanging van het argument.
Het verwijt van het ontduiken van de bewijslast geldt ook voor Vermeulen. Een empirische of theoretische ondersteuning ontbreekt in zijn uiteenzetting. Weliswaar constateert hij – verderop in hetzelfde artikel – dat docenten dociel zijn en onderwijsvernieuwingen allemaal maar een beetje over zich heen laten komen, maar dat tekstfragment slaat terug op het verschil tussen docenten en echte professionals.

© 2007 R.G.M. Ritzen
_________________________________________________________________________________
vanaf hier op alfabetische volgorde (o.b.v. de naam van de auteur die de drogreden begaat)