Blokker, Zwagerman en de persoonlijke aanval (1)

Jan Blokker verwijt intellectuelen-van-de-tweede-categorie als Joost Zwagerman dat deze enkel napraten wat intellectuelen als Cliteur, Ellian en Bolkestein al een paar jaar roepen over het integratiedebat (NRC, 24.12.2007). De commentaren van Zwagerman worden door Blokker weggezet als ‘het grote papagaaien’. Het oorspronkelijke argument van ‘de’ Verlichting wordt door de Zwagermannen ingeruild voor de kreet ‘Schande’.
Zwagerman laat deze persoonlijke aanval niet aan zich voorbij gaan en trakteert Blokker vervolgens ook op een fiks aantal persoonlijke aanvallen (NRC, 28.12.2007).
Blokker, volgens Zwagerman de moeder van alle ‘schande’-roepers, nam het ooit op voor Rushdie, stelt Zwagerman vast. “Het zal best fijn geweest zijn om Rushdie zo te verdedigen. Wie opkomt voor de vrijheid van meningsuiting van een voortreffelijk schrijver, loopt de kans dat diens voortreffelijkheid ook een beetje op jezelf afstraalt. Lastiger wordt het voor Blokker om die vrijheid te verdedigen als mensen hier aanspraak op maken die hij toevallig iets minder voortreffelijk vindt. Neem Ayaan Hirsi Ali. Zij is door Jan Blokker vanaf het ogenblik van de eerste doodsbedreigingen consequent getypeerd als een over het paard getild Somalisch kruidenvrouwtje.” En dit, zo stelt Zwagerman, is een vorm van intellectuele klassenjustitie.
“Je ziet dat wel vaker bij publicisten: zonder dat ze zich er bewust van zijn, veranderen ze vroeg of laat in precies dat type dat zij vroeger afkeurden op grond van hun morele benepenheid.”
Analyse. De persoonlijke aanvallen vliegen over en weer. Zowel Blokker (die Zwagerman wegzet als papagaaiende tweede-categorie intellectueel) als Zwagerman (die Blokkers motief om Rushdie te verdedigen verdacht maakt en hem vervolgens morele benepenheid verwijt) ontnemen het zicht op de inhoudelijke standpunten. Blokker gaat het om de voorspelbaarheid van de critici die inhoudelijk niet veel te bieden hebben, maar daar gaat Zwagerman niet op in. Zwagerman gaat het om de verdediging van het vrije woord of beeld, maar daar gaat Blokker niet op in.

© 2007 R.G.M. Ritzen