Van Dam en de persoonlijke aanval

“Aleid Truijens rekent bekwaam af met het pleidooi van PvdA-fractieleider Tichelaar om studenten met geleend geld zelf hun studie te laten betalen.” Aldus Marvel van Dam (VK 10.1.2008). “Het is droevig. Nog veel droeviger is dat de fractievoorzitter van de op een na grootste regeringspartij van ons land niet over de noodzakelijke kennis beschikt die voor die functie nodig is. Dat gebrek aan kennis is voor hem overigens geen enkele belemmering om het uit te venten. Als Tichelaar zijn huiswerk had gedaan dan zou hij weten dat als gevolg van de vergrijzing het arbeidsaanbod niet of nauwelijks daalt. (…) Maar ook al zou het aantal werkenden dalen, dan nog is er geen sprake van lagere belastingopbrengsten. In tegendeel.” De gezondheidszorg wordt evenmin ‘onbetaalbaar’, want, zo stelt Van Dam, “als de totale stijging van de kosten in de gezondheidszorg uit de koopkrachtstijging zou worden betaald, blijft er een koopkrachtstijging over van ongeveer 1,6 procent. Onbetaalbaar? Het is ongelooflijk maar waar: Tichelaar heeft over de vergrijzingsproblematiek nooit een rapport van het CPB gelezen en heeft over dat probleem kennelijk nooit een discussie gevoerd met mensen die wél weten hoe het zit. Tichelaar kletst maar wat uit zijn nek.”
Analyse. Van Dam bespreekt, anders dan Truijens, de volledige argumentatie om studenten zelf hun studie te laten betalen, dus waarom het slecht is voor het onderwijs, waarom het normatief niet wenselijk is, maar ook waarom er geen vergrijzingsprobleem bestaat. Voor alle duidelijkheid: of die argumenten kloppen, is hier niet aan de orde. Wat is er mis met de argumentatie van Van Dam? Op grond van één problematiek, namelijk de constatering dat er sprake is van een vergrijzingsproblematiek (en die is er volgens Van Dam dus niet) concludeert Van Dam dat Tichelaar dus niet over de noodzakelijke kennis beschikt om te kunnen functioneren als fractievoorzitter. Van Dam stelt met zoveel woorden dat er slechts één ware opvatting over de vergrijzingsproblematiek bestaat. Dat is onjuist. Er bestaat onder economen geen consensus over de ernst en aard van de vergrijzingsproblematiek. Tichelaars opvatting wordt door Van Dam afgeschilderd als een absurde opvatting, die op geen enkel feit is gebaseerd. Truijens rekent bekwaam af met Tichelaar, aldus Van Dam. Haar stuk is al eerder op deze site beschreven. Argumentatief gezien is Truijens' stuk beneden alle peil.

© 2008 R.G.M. Ritzen