De Roos en de onjuiste analogie

Prof. de Roos reageert in Trouw (6.2.08) op de hype rondom Joran van der Sloot. “De stunt van Peter R. de Vries leverde niet alleen zeven miljoen kijkers op, maar ook veel discussie over de vraag of burgers (onder wie journalisten) aan strafrechtelijke waarheidsvinding mogen doen? Mag de burger meer dan politie en justitie? Gaat dit soort acties niet te ver? En is het Peter R. de Vries aan te rekenen dat de geest uit de fles is, getuige de heksenjacht in Drachten op 4 februari? Die vragen reiken verder dan de affaire-Holloway, temeer omdat recent ook in andere zaken burgers zich zeer actief met de strafrechtspleging bemoeien. Denk aan Maurice de Hond en zijn rol in de ’Deventer moordzaak’, of aan de schrijvers en wetenschappers die pleiten voor heropening van de zaak-Lucia de B. Het vertrouwen in en het maatschappelijk draagvlak voor de justitie zijn in het geding.”
Analyse. De analogie tussen de zaak Holloway en Lucia de B. ontbreekt volledig waar het de vragen betreft die De Roos in de betreffende alinea aan de orde stelt: ‘Mag de burger meer dan politie en justitie?’, ‘Gaat dit soort acties niet te ver?’en ‘Is het een burger aan te rekenen dat de geest uit de fles is?’
Waar De Vries zich van een strafbaar feit bedient, analyseert Derksen, die eerder het arrest van de HR fileerde, enkel – zij het zeer minutieus – het arrest en wijst hij op een fiks aantal merkwaardige gedachtekronkels rondom de zaak Lucia de B. Ten aanzien van zijn analyse kan de vraag of een burger meer mag dan de politie of justitie, eenvoudigweg niet worden gesteld. Ook de vraag of Derksen te ver gaat, is niet aan de orde. Dat ligt volledig anders bij de werkwijze van De Vries die een inbreuk pleegde op de privacy van Van der Sloot door in een niet-openbare ruimte heimelijk te filmen. (De Vries mag alleen het geluid opnemen, meent Gerard Spong.)

© 2008 R.G.M. Ritzen