Ellian en de persoonlijke aanval

Prof. Ellian wil de Commissie Gelijke Behandleing opheffen, omdat deze commissie te ideologisch is en niet onafhankelijk omdat de leden door het Ministerie van Justitie worden uitgekozen. De besluiten van de commissie zijn niet bindend en dat is ook al geen pluspunt (Elsevier, 28.8.08).
Bovendien zet een burgerlijke rechter dit soort casuïstiek in een breed kader van het privaatrecht en kan daardoor een beter oordeel vellen dan de commissie, temeer omdat de leden van de commissie niet deskundig genoeg zijn. “Een arbitraire commissie die de maatschappelijke conflicten moet beslechten, is nu zelf een onderdeel van het maatschappelijke conflict geworden. Daarom is nu de tijd om de Commissie Gelijke Behandeling op te heffen. Met goede of slechte bedoelingen mag niemand onze samenleving talibaniseren. Verwende, Nederlandse juristen tonen te weinig empathie voor de wereldwijde slachtoffers van het talibanisme.”, aldus Ellian.
Analyse. Weer maakt Ellian zich schuldig aan de persoonlijke aanval. De juristen van de commissie zijn ondeskundig, verwend en te ideologisch. Een onderbouwing van die beschuldigingen geeft hij niet.
Dat de commissie opgeheven moet worden, omdat ze zelf onderwerp van een conflict is, verbaast mij. Juist dit soort adviezen van de commissie zal altijd controversieel zijn. Want dan kunnen we de rechterlijke macht, voorzover het 't strafrecht betreft, ook wel opheffen.

© 2008 R.G.M. Ritzen