Ellian en - alweer - een persoonlijke aanval

© 2008 R.G.M. Ritzen. De angst in Parco di Monstri, Bomarzo
Staatssecretaris Aboutaleb wees onlangs op de angst in de samenleving: “We hebben de afgelopen weken gediscussieerd over een kwart procent meer of minder koopkrachtverbetering. Dat is belangrijk, zeker voor mensen die het krap hebben. Maar over het onbehagen en de angst van mensen praten we veel te weinig.”
Ellian vroeg zich in zijn column in Elsevier (20.9.08) af hoe Aboutaleb aan deze wijsheid kwam en gaf ook maar meteen het antwoord. “Door de peilingen. Stond hij op zestig zetels, dan zou hij de omgekeerde hebben beweerd. En iedereen die het over onvrede had, zou hij als handelaar in angst hebben bestempeld.”
Analyse. Alweer de zoveelste persoonlijke aanval. Het maakt ook niet meer uit wat – in dit geval – Aboutaleb zegt. Ellian vult de standpunten van Aboutaleb naar eigen goeddunken in. Hij weet zelfs precies wat deze politicus zou zeggen onder andere omstandigheden.

© 2008 R.G.M. Ritzen