Nijhuis en het verzinnen van een standpunt

Lucas, een thuisbevallertje uit 1993...
In Nederland is de sterfte rond de bevalling bijna het hoogst in de EU. Volgens prof. Jan Nijhuis (UM) komt dat door de combinatie van twee factoren, namelijk de populariteit van het thuisbevallen en kleine ziekenhuizen (NRC, 24.1.2008). Een pleidooi voor meer “concentratie stuit op veel verzet van burgers, politiek, en niet in de laatste plaats bij ziekenhuizen en dokters zelf. De argumenten zijn veelal van emotionele aard en niet op realiteit gestoeld. (…) De typisch Nederlandse verloskunde, verdeeld over thuis en veel kleine ziekenhuizen, heeft ertoe geleid dat Nederland langzamerhand slecht scoort in vergelijking met andere landen van de Europese Unie. (…) Maar bevallen in Nederland, thuis of in kleine centra, is vooral gezellig. Kennelijk vinden we de lagere kwaliteit van de verloskundige zorgketen van minder belang.” Nederland kiest voor gezelligheid.
Analyse. Waarom de argumenten van burgers, politici en een aantal medici tegen concentratie onjuist zijn, krijgen we niet te horen. Nijhuis beperkt zich enkel tot een directe persoonlijke aanval: de argumenten zijn veelal emotioneel van aard en niet gestoeld op realiteit. Daarmee is voor Nijhuis voldoende uitgelegd.
Daarnaast maakt deze medicus zich schuldig aan het verzinnen van een standpunt: in Nederland (wie zijn dat?) vinden we gezelligheid belangrijker dan de gezondheid van het kind. Weet de gemiddelde Nederlandse burger die voor een keuze staat (thuis of in het ziekenhuis bevallen) dat 50 procent van de vrouwen die thuis van het eerste kind bevallen, alsnog naar het ziekenhuis moet? Is dat een feit van algemene bekendheid? Nijhuis zelf geeft toe die ‘slechte’ score in vergelijking met andere landen van de Europese Unie kwam pas “langzamerhand” een feit is.
Aanleiding tot dit nieuws was een artikel in Medisch Contact van twee hoogleraren. Kennelijk is de verhoudingsgewijs mindere zorg nieuws voor medische tijdschriften en het NRC. Kortom, geen feit van algemene bekendheid. En waaruit blijkt dan dat we gezelligheid hoger waarderen dan de gezondheid van het kind?

© 2008 R.G.M. Ritzen