Gonissen, Widdershoven en de stroman

Het gewraakte logo van de rijksoverheid.
Volgens de ontwerpers van de huisstijl van de SP, Nikki Gonnissen en Thomas Widdershoven, wordt de Nederlandse burger met het nieuwe logo van overheid “twee keer besodemieterd. Ten eerste is het gekozen logo identitiek aan het al bestaande logo van het ministerie van Algemene Zaken.” (…) “Ten tweede is het van alle bestaande huisstijlen van al die ministeries het meest onopvallende en onbelangrijke logo.” Dit logo, gekozen door een aantal ambtenaren, zou nooit door een rijksvormgever zijn gekozen. “Een rijksvormgever had natuurlijk meteen een analyse gemaakt van alle logo’s van de ministeries, het nu gekozen logo had dan zeer laag gescoord (sic).” (VK, 4.1.2008)
Volgens de auteurs gaf het ontwerpburo Dumbar, de ontwerper van het logo, zelf ook al aan “dat haar eigen rijkswapen voor Algemene Zaken geen goed genoeg ontwerp was (sic).” Dat blijkt uit feit dat Dumbar het logo niet bij het eerste, maar pas bij het tweede aanbestedingstraject presenteerde.
Analyse. Dat de auteurs niet gecharmeerd zijn van het logo, is wel duidelijk. Dat de burger twee keer “besodemieterd” wordt, ontgaat mij. Dat de auteurs het logo niet mooi vinden en de ambtenaren die het hebben gekozen het wel mooi vinden, impliceert niet dat de burger dus bedonderd wordt. De auteurs halen ter ondersteuning van hun gelijk een fictieve rijksvormgever van stal en ook die beoordeelt het logo vernietigend. Zijn fictieve oordeel komt echter niet uit zijn al even fictieve mond, maar uit de mond van de ontwerpers van de huisstijl van de SP. Kortom, een stroman.
Dat Dumbar het logo niet goed vond, blijkt uit al evenmin uit het feit dit het logo pas bij de tweede aanbestedingsronde uit 2007 op tafel kwam. Als Dumbar het logo niet goed vond, was er ook geen reden om het logo in 2007 op te voeren.

© 2008 R.G.M. Ritzen