Heertje en de zoveelste persoonlijke aanval

“Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, blijft aandringen op het uitschakelen van milieudefensie bij de besluitvorming over grote infrastructurele projecten”, aldus de econoom Heertje in zijn column in RTLZ. “Als het aan Wientjes ligt verdwijnen uit Nederland natuur, open ruimte en schone lucht. En in het voetspoor daarvan alle burgers die opkomen voor het behoud van deze waarden. Voor deze kortzichtige visie krijgt Wientjes de handen op elkaar van een belangrijk deel van het Kabinet. (…) Achter Wientjes gaat een groot intellectueel tekort schuil.”
Analyse. Heertje vertekent het standpunt van Wientjes. Die laatste streeft naar een bestuursrechtelijke procedure die ‘minder stroperig’ is. Het gaat hem niet om het laten verdwijnen van natuur, open ruimte en schone lucht Nederland. Letterlijk zegt Heertje dat Wientjes alle burgers die opkomen voor het behoud van deze waarden wil laten verdwijnen. Daarnaast maakt Heertje zich schuldig aan een persoonlijke aanval: ‘kortzichtig’ en ‘een groot intellectueel tekort’ zijn de kwalificaties waarmee Wientjes het kan doen. Al eerder wist Heertje te melden dat Wientjes met een 6- een tentamen bij Heertje haalde.

© 2008 R.G.M. Ritzen