Heertje en de persoonlijke aanval (3)

Heertje bezocht onlangs een congres over groei. Hij merkt daar het volgende over op: “Duidelijk is dat niet alleen meetbare, maar ook niet-meetbare componenten van belang zijn. Dat wordt vaak over het hoofd gezien, ook door de geleerden die de groei te beperkt vinden als welvaartsmaatstaf. Het Centraal Planbureau (CPB), bijvoorbeeld, zet de groei voorop, heeft enige aandacht voor enkele factoren die er buiten vallen, maar wil niets horen van de niet-calculeerbare werkelijkheid. Het Kabinet bij monde van Wouter Bos komt daar terecht tegen in opstand. Het CPB moet er aan wennen economie ruimer op te vatten dan zij gewend zijn. Niet zo ruim dat geluk er onder valt, zoals sommigen denken die over de grondslagen van de economie niet hebben nagedacht.”
Analyse. Er zijn twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit mensen die Heertjes opvatting delen. De tweede categorie bestaat uit mensen die Heertjes opvatting niet delen en dus niet hebben nagedacht over de grondslagen van de economie of nog niet gewend zijn aan een andere (lees: betere) opvatting. Kortom, de categorie die persoonlijk wordt aangevallen. In het universum van Heertje is er geen plaats voor een derde categorie: namelijk de economen die Heertjes opvatting niet delen én die wel hebben nagedacht over de grondslagen van de economie én tot andere conclusies komen. Denk aan de hoogleraren Groot en Maassen van den Brink. Heertje stelt dat hun opvattingen “ontspruiten aan een te schrale opvatting van economie, waarin menselijk keuzegedrag uitsluitend berust op een financiële calculatie. Deze enge opvatting van economie berokkent grote schade aan de beoefening van de economische wetenschap in Nederland, zet ons land internationaal achteruit en teistert verscheidene sectoren in de samenleving.” Exit Groot en Maassen? Lijkt me niet...

© 2008 R.G.M. Ritzen