Van Ingen en de vertekening van een standpunt

In het Buitenhof werd minister Plasterk door presentator Peter van Ingen aan de tand gevoeld over de daling van het onderwijsniveau. "De onderwijskwaliteit is de laatste jaren drastisch gedaald, zo bleek deze week uit het rapport van de commissie Meijerink", aldus Van Ingen. In dat gesprek verwees de laatste naar het rapport van de commissie Meijerink. “Bijna desastreus”, zo vatte Van Ingen de daling van het niveau samen. “Het hapert op elk gebied.” Dit was te lezen in de inleiding.
Analyse. Van Ingen vertekent het standpunt van de commissie. Wie de inleiding leest, komt het zogenaamde citaat niet tegen. Waar Van Ingen het rapport samenvat met de zin ‘de toestand is bijna desastreus’, lezen we in datzelfde rapport dat “er geen reden is om aan te nemen dat de kwaliteit van het onderwijs in rekenen & wiskunde ter discussie moet staan omdat het beneden de maat is”. Het niveau is te laag, meent de commissie. Maar dat is wat anders dan te stellen dat het niveau daalt. Van Ingen spreekt echter nadrukkelijk van een drastisch gedaald niveau.
In de discussie, en ook bij Van Ingen, lopen twee vragen voortdurend door elkaar: ‘Daalt het niveau van het onderwijs?’ en ‘Is het niveau van het onderwijs te laag?’. Een bevestigend antwoord op de tweede vraag impliceert niet per definitie een antwoord op de eerste vraag. Ook al is het niveau niet gedaald, dan betekent dit nog niet dat het niveau goed is.

© 2008 R.G.M. Ritzen