Engelen en de dubieuze inconsistenties

Mondialisering brengt ons grote welvaart, is de boodschap van financieel geograaf (bestaat dat ook al?) Ewald Engelen. In zijn bijdrage wijst hij “op een diepe incoherentie in het Nederlandse beleid ten aanzien van economische en financiële mondialisering” (VK, 28.1.2008). Er is sprake van inconsistenties. “We gooien graag onze grenzen open voor hooggeschoolde expats, maar zijn als de dood voor hun laaggeschoolde nanny’s, tuinmannen en klusjeslieden.” Ook wijst Engelen er op dat we het belang onderschrijven van financiële dienstverlening voor onze post-industriële economie, maar dat we onszelf verliezen in felle morele aanklachten tegen de betalingsmores die in die kringen heersen.”
Analyse. Zijn de inconsistenties, waar Engelen naar verwijst, ook echt inconsistenties? Nederland wil wel hoogopgeleide, maar geen laagopgeleide mensen. Maar dat is voor veel Nederlanders helemaal geen inconsistentie. Voor laagopgeleiden is er geen werk, maar tevens zijn er te weinig hoogopgeleiden. En impliceert het onderschrijven van het belang van financiële dienstverlening ook dat men de dubieuze betalingsmores moet omarmen? Ook dat is géén inconsistentie.

© 2008 R.G.M. Ritzen