Kelder en de vertekening van een standpunt

Jort Kelder, het bretellenmanneke van RTL (of een andere zender), gedroeg zich bij Pauw & Witteman volgens De Vos, Abrahams, Zwagerman en Blokker (NRC) onbeschoft jegens minister Vogelaar. Zelf zag hij dat overigens anders (“zelden trad ik een met macht begiftigd persoon zo behoedzaam tegemoet”) en het stoorde hem dan ook dat de critici niet op zijn inhoudelijke opmerkingen ingingen. Veel verder dan het feit dat hij de minister getutoyeerd had, kwamen ze volgens hem niet (NRC, 4.1.2008), nog afgezien van het feit dat Kelder niet tutoyeerde.
Analyse. De Vos zei echter op dezelfde pagina dat Kelder, anders dan Ali B., tenminste nog netjes ‘u’ tegen de minister zei. In haar betoog ging ze verder in op de vraag of Kelders “respectloze bejegening gezien wordt als een vorm van aantasting van het ministeriële gezag.” Kelders verwijt aan De Vos was dus misplaatst.

© 2008 R.G.M. Ritzen