Meijerink en de persoonlijke aanval

Gaat het slecht met het onderwijs? De commissie Meijering laat daar in januari 2008 geen enkel misverstand over bestaan. Het antwoord was eenduidig bevestigend. Het door alle leerlingen bereikte eindniveau zoals gepeild in 2004 ligt volgens “het oordeel van experts te laag”, aldus Meijering. Voor zowel het mbo als het hbo geldt al evenmin een positief beeld: daar wordt „een ernstige aantoonbare vermindering van de basisvakkennis en basisvaardigheden geconstateerd”. Vijfentwintig procent van de leerlingen verlaat het basisonderwijs met een leesvaardigheid die niet uitkomt boven het niveau van groep 6.
Van der Hoeven (CDA), Ritzen (PvdA) en Netelenbos (PvdA) hebben altijd ontkend dat het niveau van het onderwijs daalde. Ten onrechte, stelde Meijerink. Zelfs uit het meest recente internationale onderzoek (PISA) blijkt dat Nederland op de ranglijst daalt.
Meijerink is zeer stellig over zijn conclusie. “Voorgaande bewindslieden hadden er misschien belang bij om uit te venten dat Nederland nog steeds in de internationale top van onderwijsprestaties zit, maar wij hebben voldoende onderzoeksgegevens naast elkaar gezien om anders te concluderen. Wij durven het best aan om te zeggen dat het niet goed gaat met taal en rekenen.”
Analyse. De verklaring van Meijering dat bewindslieden oogkleppen op hebben, is een persoonlijke aanval. Hun motief wordt verdacht gemaakt. Is die beschuldiging terecht? Nee, uit het onderzoek van Van der Werf, enkele maanden eerder, werd geen verschil gevonden. (Dat Van der Werf zich vervolgens in allerlei bochten wrong om toch aan te tonen dat het niveau daalde, is een andere kwestie.) Van der Werf fulmineert al tijden tegen de onderwijsvernieuwingen.

© 2008 R.G.M. Ritzen