Zembla, het 'false dilemma' en de scoringsdriftvervuiling

In de documentaire van Zembla (13.1.2008) werd naar aanleiding van de 1040-norm een enquête gehouden onder 500 leerlingen. De vraag was: beter onderwijs of minder lesuren. 78% van de leerlingen kozen voor beter onderwijs.
Analyse. Er is sprake van een ‘false dilemma’: de leerlingen mogen kiezen uit twee alternatieven die elkaar niet uitsluiten. De geïnterviewde, de zeer welbespraakte woordvoerder van Laks (Siewert van Lienden), liet zich echter niet uit het veld slaan en antwoordde “beter onderwijs door minder uren.” Daarnaast is ‘beter onderwijs’ dermate vaag dat je er alle kanten mee uit kunt.
Volgens Jan Triepels, de conrector en locatiedirecteur van het Nijmeegse Montesorri College, is dit soort onderzoek een typisch geval van 'scoringsdriftvervuiling'.

© 2008 R.G.M. Ritzen