Spong over Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eind juni 2008 besloten Wilders niet te vervolgen. De uitlatingen van deze politicus vormen een onderdeel van het maatschappelijk debat.
Spong vindt dat de uitspraken van het OM over het maatschappelijk debat “een hoog natte-vingergehalte” hebben. “Het OM zegt dat Wilders de grenzen van het betamelijke niet heeft overschreden. Maar als ik alleen al kijk naar de hoeveelheid aangiften tegen hem, dan concludeer ik dat het rechtsgevoel van het OM ver verwijderd is van dat in de samenleving”, aldus Spong (VK, 1.7.08).
Analyse. De hoeveelheid aangiften vormen voor Spong het bewijs dat het rechtsgevoel van het OM verwijderd is van de samenleving. Spong laat zich wijselijk niet uit over de exacte hoeveelheid, maar – los daarvan – is het nog maar de vraag of die hoeveelheid de stelling van Spong rechtvaardigt. De media kunnen eveneens parten spelen. (Spong kondigde op de televisie aan dat hij Wilders zou gaan vervolgen.)

© 2008 R.G.M. Ritzen