Houtlosser - ter nagedachtenis

Op 14 februari 2008 overleed Peter Houtlosser op 51-jarige leeftijd. Hij was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als docent argumentatietheorie en retorica. Een veelzijdige persoonlijkheid, die al lezen en schrijven kon voordat hij naar de lagere school ging. Op zijn tiende ging hij naar de middelbare school.
Vandaar aandacht voor het Houtlosserdilemma uit 1992: als een directeur van een kolencentrale in een debat over zure regen begrip toont, is hij ongeloofwaardig omdat zijn fabriek zure regen veroorzaakt. Maar als hij met feiten probeert aan te tonen dat het milieu er niet onder lijdt, wekt hij ook wantrouwen (Deze formulering komt van Peter Brusse in De Volkskrant van 1.3.2008).
Een variant van het Houtlosserdilemma legde ik ooit in een interview voor aan Ronald Jeurissen (inmiddels hoogleraar bedrijfsethiek): als een onderneming in de derde wereld druk op het politieke regime probeert uit te oefenen om de mensenrechten te bevorderen, kan die onderneming verweten worden dat ze westerse waarden en normen probeert op te dringen. Als een onderneming zich echter neutraal opstelt, kan haar verweten worden dat ze een politiek regime in stand houdt dat naar westerse maatstaven onwenselijk is. Een onoplosbaar dilemma.
Zie voor meer informatie het memoriam dat geschreven is door prof. dr. Van Eemeren (UvA).
(Zie ook: Prick en het Houtlosserdilemma)

© 2008 R.G.M. Ritzen