Truijens en de vertekening van een standpunt

Aleid Truijens zet haar strijd tegen de onderwijsvernieuwing onvermoeibaar voort. In haar column in de Volkskrant (29.1.2008) merkt ze op dat critici tot voor kort werden afgeserveerd. Wie twijfelde aan het nut van onderwijsvernieuwing, was een verzuurde doemdenker. “Dat waren allemaal conservatieven met een nostalgische hang naar de jaren vijftig die niet beseften dat kinderen nu ‘anders’ leren. Intussen stapelden de bewijzen van het tegendeel zich op. De tussentijdse toetsen van het CITO (PPON-peilingen) lieten een daling zien.”
Analyse. Truijens maakt zich schuldig aan een pathetische drogreden. Critici, die achteraf toch hun gelijk hebben gekregen, worden weggezet als verzuurd, doemdenker, conservatief etc. Er wordt een sfeerbeeld opgeroepen van de docenten die tegen de stroom in voor hun gelijk opkwamen. Punt is echter dat er geen objectieve cijfers waren die hun gelijk aantoonden.
Dat gelijk zouden ze volgens Truijens alsnog hebben gekregen op grond van PPON-peilingen. Dit keer vertekent Truijens de conclusies van de betreffende onderzoekers. De PPON-peilingen laten namelijk helemaal niet zien dat er sprake is van een daling van het niveau. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau grosso modo gelijk gebleven is. De deskundigen vinden het niveau te laag, maar spreken niet over een daling.

© 2008 R.G.M. Ritzen