Truijens en de ontkenning van het antecedens

Afbeelding: het logische bewijs van de drogreden van Truijens. Deze blog ondersteunt helaas geen symbolen. Daarom heb ik het staatje ingevoerd als 'plaatje.' Niet ideaal, maar beter dan niets.
Truijens omarmt het initiatief om een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs te starten (VK 26.2.08). Uit onderzoek blijkt dat vooroordelen van docenten én overschatting van hun eigen professionaliteit ertoe leiden dat leerlingen slecht onderwijs krijgen. Daarom is die nieuwe opleiding wenselijk, want daar leren aanstaande docenten wellicht de belangrijkste zaken die men volgens haar op de universiteit kan leren: “permanente twijfel, de waarde van feiten én het geloof in de veranderbaarheid van de status quo.”
Analyse. Wellicht had Truijens wat meer mogen twijfelen aan haar eigen redenering. Uit de premissen dat (1) vooroordelen van docenten en overschatting van hun eigen professionaliteit leiden tot slecht onderwijs en (2) de afwezigheid van vooroordelen door een universitaire scholing volgt logisch gezien niet dat het onderwijs verbetert.
Vergelijk de structuur met haar argumentatie met de volgende redenering: (1). ‘als het regent, worden de straten nat’ en (2). ‘het regent niet’ leiden niet tot de conclusie dat (3). ‘de straten zijn droog’. De straten kunnen nat zijn, omdat er net een sproeiwagen langsreed.
Er is dan sprake van een incorrecte modus tollens (als a dan b, niet-a: dus niet b). De juiste argumentatie heeft de structuur: (((als a dan b) en (niet-b)) dan (niet-a)).

© 2008 R.G.M. Ritzen