Heertje en de onvolledige weergave

Prof. dr. Sitskoorn, schrijfster van onder meer het uiterst succesvolle boek 'Het maakbare brein'.

“Een neuropsycholoog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, mevrouw Dr. Sitskoorn, haalde het nieuws vanwege plagiaat,” merkt Heertje in zijn column op (RTLZ, 13.2.08) “Zij heeft een artikel geschreven in het blad Neuropraxis, waarin zij zonder bronvermelding hele pagina’s heeft overgeschreven uit Amerikaanse artikelen. Gewoon diefstel van geestelijk eigendom van anderen. De Universiteit van Utrecht heeft een commissie ingesteld om naar het misdrijf te kijken. Inmiddels heeft de Universiteit van Tilburg mevrouw Sitskoorn tot hoogleraar benoemd.”
Analyse. Het ‘nieuws’ dat Sitskoorn plagiaat pleegde, werd augustus 2007 aan de orde gesteld in Vrij Nederland. Niet bepaald actueel nieuws. Heertje meldt vervolgens dat de Universiteit van Utrecht een commissie heeft ingesteld. Hier stopt de berichtgeving van Heertje. Ten onrechte, want de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) onderzocht de beschuldiging, maar concludeerde vervolgens dat van plagiaat geen sprake was. Wel had de commissie kritiek op haar bronvermelding. Die was in een aantal gevallen onvolledig. Heertje meldt dat relevante feit dus vervolgens niet.
Ironisch genoeg ging Heertjes column over integriteit.

© 2008 R.G.M. Ritzen