Dales, Budak en het argumentum ad baculum

Hogeschool INHolland was de afgelopen weken twee keer in het nieuws. Het eerste nieuws was het vertrek van de bestverdienende bestuurder in het hoger onderwijs. Hij liet een ravage achter, maar nam wel een vertrekpremie van 403.800 euro en een pensioenpremie van 183.375 euro mee. Het tweede nieuws was het ontslag van imam Bahaeddin Budak, die verbonden is aan de lerarenopleiding islamgodsdienst van de hogeschool.
De huidige bestuursvoorzitter, VVD-er Geert Dales, wilde niets met de uitspraken van deze imam te maken hebben: “dit gedachtegoed hoort bij Hogeschool INHolland niet thuis”.
Wat was dit gedachtegoed? Op de website van de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) had de imam een advies gegeven aan een Turks meisje dat verkracht was door haar neef. Als zij thuis zou vertellen wat er gebeurd was, zou ze verstoten worden. Zij vraagt hem wat het islamitisch oordeel hierover is. Hij adviseerde haar naar de rechter te gaan, met zijn familie te praten of met iemand voor wie die neef bang voor was of hem te vergeven.
Bovendien zei hij dat een vrouw volgens de Koran niet alleen met een man in een afgesloten ruimte aanwezig mag zijn. “We als mens worden gevraagd om ons zelf te beschermen tegen seksueel misbruik, verkrachting en ontucht. Voorzichtigheid geldt niet alleen tegen onbekenden maar ook tegen bekenden,” aldus Budak. “Je doet je zelf goed om niet in een gesloten ruimte te verblijven met een man waar een derde niet makkelijk binnen kan komen.” Dit is een citaat vanuit de traditie van de profeet, verduidelijkte Budak later, en daarmee wordt een vrouw tegen mannen beschermd die haar kunnen bedreigen. Maar Budak zei ook dat hij geschreven had dat het verkrachte meisje geen schuld treft.
Dales vond (en vindt) dat Budak te ver gegaan is. Hij had aangegeven dat je ook geen aangifte kunt doen, maar vergiffenis kunt geven, en dat zou in strijd zijn met de Nederlandse rechtsorde. Zo staat in de Nederlandse wet dat in het geval van een verkrachting de aangifte verplicht is. En aangezien hij bij zijn advies niet had aangegeven wat de Nederlandse rechtsorde gebiedt (verplichte aangifte), was zijn ontslag gerechtvaardigd.
Een docent moet de Koran uitleggen, maar moet daarbij ook aangeven wat de Nederlandse wetgeving daarover zegt. Hoewel het om een advies op de website van de NIO ging, konden studenten door die opvatting beïnvloed raken en deze later – als ze zelf docent in het onderwijs zijn – aan hun leerlingen vertellen.
Verder stoorde Dales zich aan de kwalificatie ‘treurige zaak’. Dat was helemaal fout, want volgens hem had Budak moeten zeggen ‘doodzonde’ of woorden van gelijke strekking.
De imagoschade die de imam aan INHolland had toegebracht, zou zijn ontslag rechtvaardigen. Maar als Budak zou toegeven dat zijn redenering verkeerd was, dan zou hij niet ontslagen worden.
Analyse. Dales maakt zich schuldig aan het argument met de stok. Als Budak zou toegeven dat hij ongelijk had, zou hij zijn baan behouden. Maar als de imam voet bij stuk zou hebben, werd hij ontslagen. Niet het inhoudelijke argument staat centraal, maar de arbeidsrechtelijke consequenties.
Rest nog een vraag: vertrekt Budak ook met een premie van pakweg 600.000 euro?


Naschrift. Hieronder de originele tekst:

Veel moslims zitten met vragen over hun geloof of twijfelen over hoe ze bepaalde regels moeten toepassen. Veel niet-moslims begrijpen de islamitische regels niet of zijn gewoon nieuwsgierig naar de islam. Elke week gaat Nioweb bij een imam langs die vervolgens een ingestuurde vraag beantwoordt. Deze week beantwoordt imam Bahaeddin Budak voor ons de volgende vraag:

Ik ben een Turks meisje van 17 jaar. Ik heb een groot probleem en weet niet wat ik ermee aan moet. Ik ben onlangs verkracht door mijn neef. Ik kan hier met niemand over praten en al helemaal niet met mijn familie. Zij zullen mij verstoten. Wat is het islamitische oordeel hierover?

Beste zuster,

Dat wat je is overkomen is een zeer treurige zaak. Ik begrijp dat je dit probleem niet zo maar aan je familie kunt vertellen. Ik weet niet wat jouw relatie is met je neef en hoe het zo ver is gekomen dat hij het lef heeft gekregen om je te verkrachten. Ik zal proberen je vraag vanuit verschillende invalshoeken te beantwoorden.

Allah swt zegt in de Qur’an: “en benadert ontucht niet. Dit is iets gruwelijks en een slechte manier van doen.” Surat al-isra 32.

De profeet Muhammed (vrede zij met hem) zegt: iedereen die in Allah en de laatste dag gelooft mag niet alleen met een vrouw zijn zonder mahram, want anders zal de Satan de derde persoon zijn.”

Uit de bovenstaande citaten wil ik zeggen dat we als mens worden gevraagd om ons zelf te beschermen tegen seksueel misbruik, verkrachting en ontucht. Voorzichtigheid geldt niet alleen tegen onbekenden maar ook tegen bekenden, want de mens of hij nou een bekende of geen bekende is heeft zijn slechte en goede eigenschappen. Als de slechte eigenschappen van een persoon veel sterker zijn ontwikkeld dan maakt het niet uit wie hij of zij tegenover zich heeft. Je doet je zelf goed om niet in een gesloten ruimte te verblijven met een man waar een derde niet makkelijk binnen kan komen.

In de islam is het duidelijk dat seks voor de nikah niet is toegestaan. Dit is een grote zonde. Als de persoon dit ook nog in de vorm van verkrachting begaat is het bij Allah swt alleen maar een grotere zonde. Zolang jij hem niet vergeeft zal Allah swt hem in het hiernamaals hiervoor straffen.

Je kunt het volgende doen;

a) Gezien we in een land leven dat verkrachting strafbaar stelt kun je naar de rechter gaan en hem aanklagen.

b) Als je bang bent dat jouw familie je gaat verstoten voor iets waaraan jij geen schuld hebt is het wellicht beter om dit niet aan je familie te vertellen. Wel moet je opletten dat je neef hiervan verder geen misbruik maakt. Op het moment dat hij dit wel wil doen raad ik je toch aan om je probleem aan iemand te vertellen zodat je neef hiervoor vreest. Laat je zeker niet misbruiken en wees niet bang om dit probleem toch met iemand te bespreken die je vertrouwt.

c) Je kunt hem vergeven en afspreken dat dit nooit meer gebeurd. Dit is natuurlijk het moeilijkste wat je kunt doen.

Moge Allah swt je sterkte en wijsheid geven.


© 2008 R.G.M. Ritzen