De Krom versus Van den Heuvel over het fileprobleem

VVD-kamerlid De Krom discussieert in het Buitenhof (20.4.08) met emeritushoogleraar Van den Heuvel over de fileproblematiek. Anders dan De Krom wilt Van den Heuvel vooralsnog niet meteen gaan tornen aan de rechtsbescherming. Dat zou, zo meent Van den Heuvel, te zeer afbreuk doen aan de democratische rechtsstaat en Europese regelgeving.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat ‘meer snelwegen’ het fileprobleem niet oplost. Van den Heuvels devies is: eerst het probleem analyseren en benoemen. Politici, zo constateert hij, zoeken te snel naar oplossingen.
De Krom is niet onder de indruk van dat verwijt: “dat we in Nederland een enorm probleem hebben, is voor die 100.000 mensen die dagelijks in de file staan wel duidelijk”. Hij wil dat de rechtsbescherming worden teruggebracht: één besluit, één keer inspraak, één bezwaar en beroep en verder niets meer. Van den Heuvel wijst er op dat er ook een praktisch probleem is. Een traject wordt door de overheid zelden kant-en-klaar gepresenteerd. Vaak gaat dat stukje bij beetje. Zo werkt het in de praktijk. Met één procedure kom je er dan niet.
Ook daarvan is De Krom niet van onder de indruk en hij ontneemt Van den Heuvel resoluut het woord. “U gaat mij dit echt niet wijs maken.” De betuwelijn, zo stelt het kamerlid, had 8000 vergunningen. Geen goed voorbeeld, want volgens Van den Heuvel waren het talrijke bestuurders die dwarslagen, niet de bewoners.
Andere oplossingen, zoals het bevorderen van openbaar vervoer, zijn volgens Van den Heuvel denkbaar, maar De Krom wil daar niets van weten. “Als u de cijfers en feiten zou goed kennen, zou u weten dat je zowel in openbaar vervoer als wegen moet investeren. Als er morgen een rapport komt, waar dhr. Van den Heuvel tevreden over is, dan deugt het waarschijnlijk niet."
Analyse. De Krom begint zijn betoog met de aanval op een standpunt dat door niemand naar voren is gebracht. Voor 100.000 mensen is het fileprobleem wel duidelijk, zegt De Krom. Maar wie beweert op dat moment dat het fileprobleem geen probleem is? De truc is dat nadrukkelijk het tegendeel van een standpunt (het is wel een probleem) naar voren wordt gebracht, waardoor het lijkt alsof ander, in dit geval Van den Heuvel, het standpunt huldigt dat er geen fileprobleem is. Een stroman dus.
De Kroms weerwoord op de bewering van Van den Heuvel (in de praktijk worden trajecten zelden kant en klaar gepresenteerd) is volstrekt irrelevant. Na zijn ‘u-gaat-mij-dit-niet-wijsmaken’ geeft De Krom drie voorbeelden, waaruit blijkt dat er talloze vergunning nodig zijn. Maar met deze voorbeelden wordt de bewering van Van den Heuvel helemaal niet ontkracht.
Vervolgens maakt De Krom zich schuldig aan een persoonlijke aanval wanneer hij de opmerking maakt ‘als u (= Van den Heuvel) de cijfers en de feiten zou kennen’. Welke feiten en cijfers dat zijn krijgen we niet te horen. De boodschap is dus enkel dat Van den Heuvel de cijfers en feiten niet zou kennen.
Ook de laatste opmerking van De Krom (als Van den Heuvel een rapport goed vindt, is deugt het waarschijnlijk niet) is een voorbeeld van een persoonlijke aanval.
Van den Heuvel deed gewoon wat hij moest doen, namelijk relevante argumenten aandragen. Redelijk stoïcijns liet hij de drogredenen van De Krom aan zich voorbij gaan en ontkrachtte het betoog van De Krom zowat op alle punten.

© 2008 R.G.M Ritzen