De Boer - Is Hilary Clinton een slechte president?

De verkiezingscampagne van Hilary Clinton verloopt grillig, meldt Suzette de Boer in De Pers (17.4.08). Zij is vrijwilligster in het campagneteam van Clinton. “Dat (het grillige verloop, RR.) bewijst volgens sommige waarnemers dat ze een slechtere manager – lees: toekomstige president – is. Dat is maar de vraag. De verkiezingscampagnes van president Bush liepen gesmeerd, maar dat kan van zijn presidentschap moeilijk gezegd worden.”
Analyse. De argumentatie van De Boer kan men als volgt weergeven: 1. Sommigen menen dat de propositie ‘als je een slechte manager bent, ben je ook een slechte president’ waar is.
2. Bush is een goed manager.
3. Maar Bush is een slechte president.
4. Dus de propositie, die in (1). is verwoord, is daarom niet waar.
Deze argumentatie is onjuist. De propositie ‘als je een slechte manager bent, ben je ook een slechte president’ zegt iets over een eigenschap van een slechte manager, maar niet over de eigenschap(pen) van een goed manager. Het tegenvoorbeeld klopt niet, want ook een goed manager kan in principe een slechte president zijn. De vooronderstelling, die zij in de mond van de opponent legt, kan men niet afleiden uit de bewering dat slechte managers ook slechte presidenten zijn.
Het tweede probleem is dat in het stuk absolute en een relatieve eigenschappen verwisseld worden. Clinton wordt vergeleken met Obama. Zij zou een slechtere manager zijn dan Obama. Dat is een relatieve eigenschap (slechter dan…). Zowel Clinton als Obama kunnen zeer goede managers zijn, maar Obama is de betere manager van de twee. In dat geval is Clinton - vergeleken met Obama - de slechtere manager. De titel van het stuk is echter 'slechte manager, slechte president'. Dat verwijst naar een absolute eigenschap. Er wordt dan geen vergelijking gemaakt met andere presidenten. Er wordt een absolute maatstaf geïntroduceerd (slecht). De titel, waarin verwezen wordt naar een absolute eigenschap, strookt daarom niet met de inhoud van het stuk, waarin verwezen wordt naar een relatieve eigenschap.

© 2008 R.G.M. Ritzen