De Wolff en het hellend vlak

Volgens prof. dr. F.A. de Wolff (emeritus hoogleraar toxicologie) en dr. E.J.M. Pennings (neurobiochemicus en toxicoloog) vergroot een verbod op paddo’s juist de risico’s (NRC, 2.4.08).
Paddo’s zijn bewezen onschadelijk, maar minister Klink (VWS, CDA) heeft besloten om onbewerkte paddo’s op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit betekent dat ook de handel in verse paddo’s wordt verboden. Aanleiding tot dit initiatief was onder meer het incident met een Frans meisje dat in Amsterdam van een brug afsprong en overleed, nadat ze paddo's had gegeten (Eet je dat? Ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat spul naar binnen werkt, RR.). Het merkwaardige is dat Klinks besluit lijnrecht ingaat tegen het advies van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM).
Een verbod is volgens De Wolff en Pennings een (te) zware maatregel voor een product met zulke milde effecten. “Het is bovendien een onverstandige en gevaarlijke beslissing, omdat de kweek van en handel in paddo’s daardoor wordt gecriminaliseerd. De vraag naar paddo’s zal blijven bestaan, en de kweek en handel dus ook. Omdat deze dan illegaal zijn, is die markt niet meer controleerbaar. Inventieve personen kunnen eenvoudigweg gedroogde champignons op de markt brengen waaraan het gevaarlijke LSD is toegevoegd. Gebruikers zullen de bossen en velden intrekken, en zelf hallucinogene paddestoelen (moet zijn: paddenstoelen, RR.)gaan zoeken, met alle risico’s van verwisseling met dodelijke soorten. En als er geen paddestoelen te vinden zijn, dan zijn er vele soorten tuin- en kamerplanten met hallucinogene eigenschappen. Om alle plantaardige producten met hallucinogene werking uit onze leefomgeving te bannen zijn nóg draconischer maatregelen nodig dan die van Klink. Binnenkort kunnen we een ministerieel besluit verwachten dat de handel in en het verwerken van het hallucinogene nootmuskaat in Nederlandse keukens verbiedt. Berken, eiken en dennen, waar de hallucinogene vliegenzwam bij voorkeur onder groeit, zullen worden gerooid. Een volgende stap is het sluiten van tuincentra die hallucinogene planten als de doornappel aan de man brengen.”
Analyse. In de argumentatie van De Wolff & Pennings is sprake van een hellend vlak: een verbod op paddo’s leidt een verbod van nootmuskaat in de keuken, berken en eiken zullen worden gerooid en vervolgens zullen tuincentra gesloten worden. Waarom er volgens prof & dr sprake is van zo’n dwingend verband, blijft onbesproken. De genoemde maatregelen zijn nergens aan de orde.

© 2008 R.G.M. Ritzen