Ellian en het onjuiste dilemma

“De horroropa van Oostenrijk is een verbazingwekkende figuur. Natuurlijk ging hij zichzelf onmiddellijk medicaliseren: ik ben een gek en daarom moet ik worden behandeld. Conclusie: Fritzl is geen misdadiger maar gewoon een beetje gek en heeft dus hulp nodig” (Elsevier, 14.5.08).
Prof. Ellian (Leiden) is hier niet erg enthousiast over. “Dit begint echt irritant te worden. Er lopen in Europa kennelijk geen misdadigers rond, maar alleen gekken. Want door zelfmedicalisering probeert Fritzl een strafrechtelijke procedure te ontlopen. Hij wil geen verantwoording afleggen voor zijn misdrijven.”
Analyse. Ellian maakt zich schuldig aan het poneren van een ‘false dilemma’: misdadigers als Fritzl kunnen straf krijgen of kunnen behandeld worden. Hij vergeet gemakshalve dat de maatregel TBS in combinatie met gevangenisstraf kan worden opgelegd. Eerst wordt aangevangen met de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf (ex art. 38f lid 1 Sr). In beginsel kan na het verstrijken van eenderde van de opgelegde gevangenisstraf de veroordeelde naar een TBS-inrichting worden overgeplaatst. In dat geval loopt de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf door. Kortom, straf 'en' behandeling kan ook.

© R.G.M. Ritzen