Etty en de indirecte persoonlijke aanval

Elsbeth Etty, columniste van het NRC en hoogleraar aan de VU, heeft niet zoveel met het type ‘Silda Wall Spitzer’, de vrouw van de ex-gouverneur die na de onthulling van zijn seksuele escape opstapte. Etty: “Vaak gaat het toch gewoon om een deal. Zeiden we niet ooit dat het huwelijk eigenlijk ook een vorm van hoererij is? Als een vrouw geld krijgt en daar bepaalde huishoudelijke taken voor moet doen, wat is dan het verschil met jezelf prostitueren?” (De Pers, 14.3.08)
Analyse. Net als Dresselhuis maakt ook Etty het motief verdacht. De onderbouwing (of wat daar voor door moet gaan) is echter anders. Ze wijst op een analogie tussen de deal die Silda Spitzer en de deal die andere getrouwde vrouwen maken. Die laatste deal, zo stelt Etty,is ook een vorm van hoererij. Iedereen hoereert, dus waarom zou niet ook Silda hoereren. Dat eerste is een kwestie van definiëring (huwelijk = prostitutie). Nog los van de vraag wat men daar inhoudelijk van vindt, is het een onjuiste argumentatie om het motief van iemand verdacht maken op basis van een stipulatieve definitie.
(Zie ook: Dresselhuis)

© 2008 R.G.M. Ritzen