Heertje en het schermen met 'drogredenen'

“Het Amsterdamse project Zuidas is ten dode opgeschreven. Er is geen expertise om een onafhankelijke publiek-private constructie tot stand te brengen”, meent prof. Heertje in zijn wekelijkse column in RTLZ (21.5.08). “Er zijn geen procedures voor onverwachte tegenvallers, die altijd komen. Bedragen worden overschreden, alsmede termijnen. Het integreren van aanleg en exploitatie ontbreekt volledig. Private partijen worden nu zogenaamd zenuwachtig vanwege de kredietcrisis, maar dat is een drogreden. Zij worden zenuwachtig omdat het project niet goed in elkaar zit.”
Analyse. Volgens Heertje is hier sprake van een drogreden. Welke drogreden hier in het spel is, vermeldt Heertje niet. Bovendien, zo lijkt me, kan men zowel zenuwachtig worden van de kredietcrisis én van het feit (?) dat het project niet goed in elkaar zit. Het een sluit het ander niet uit. Maar als ik Heertje goed begrijp ‘misbruiken’ de private partijen de kredietcrisis om het falen van het projectplan te maskeren.
De vraag is dan waar dat misbruik uit blijkt. Heertje geeft echter geen enkele toelichting en gaat in zijn column verder over de vastgoedfraude.
Samengevat komt zijn betoog naar op het uiten van een beschuldiging met een label ‘drogreden’. De lezer mag het daar mee doen. Bewezen is helemaal niets. Het begrip ‘drogreden’ wordt op deze wijze wel erg uitgehold.

© 2008 R.G.M. Ritzen