Ellian en de autoriteitsdrogreden

Het vertrouwen in de economische plannen van een kabinet is volgens Ellian nog nooit zo laag geweest. Die wijsheid blijkt afkomstig te zijn van de Postbank (Elsevier, 22.5.08). “De website van de Postbank heeft de economische visie van het kabinet laten peilen bij 39.600 Nederlanders. Sinds vorig jaar hebben ze daarvoor een bijzondere afdeling (het Postbank Economisch Bureau). Het is dus onderzocht door een serieuze instelling. Van de ondervraagden is 59 procent van mening dat de plannen van het kabinet Balkenende de economie niet vooruithelpen.”
Analyse. Anders dan Ellian beweert, heeft deze afdeling niet gepeild bij bijna 40.000 Nederlanders. Wie na enig zoekwerk bij de site uitkomt, leest namelijk iets heel anders. Bijna 40.000 Nederlanders hebben uit eigen beweging gereageerd op de vraag van die site. Is dat erg? Ja. wamnt je weet dan niet of de groep van 40.000 een representatieve afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Evenmin is een filtervraag toegevoegd. Wetenschappelijk heeft deze enquête dan ook geen enkele betekenis.
Ellian beweert dat deze afdeling van de Postbank een serieuze instelling is. Uit de wijze waarop men enquêteert, blijkt dat in elk geval niet. Maar Ellian lijkt zich daar niet aan te storen: “Sinds vorig jaar hebben ze daarvoor een bijzondere afdeling (het Postbank Economisch Bureau). Het is dus onderzocht door een serieuze instelling.” (Let vooral op het woordje ‘dus’.) Ellian koppelt hier vervolgens aan dat de cijfers dus ook betrouwbaar zijn. Dat is een autoriteitsdrogreden.

© 2008 R.G.M. Ritzen