Keen en de contradictie

“Ik neem de inhoud ook niet serieus zolang mensen gratis hun kennis weggeven”, aldus de historicus Andrew Keen (VK, 5.4.04) over de ‘gratis’ kennis op internet. Dat internet komt er sowieso niet best af bij Keen. In zijn boek @-cultuur (2008) schrijft hij: “Het internet is geen plek waar mensen heengaan om te debatteren, maar om bevestigd te worden in wat ze al vonden.”
Analyse. Keen houdt een pleidooi om kennis niet op toegankelijkheid, maar op inhoud te waarderen. Maar als de vorm waarop kennis verschijnt hem niet aanstaat (gratis op internet), dan neemt hij louter om die reden deze kennis inhoudelijk niet serieus. Maar het ging toch om de inhoud? Zie hier de contradictie.

© 2008 R.G.M. Ritzen