Lucia de B. (2)

De advertentie over de zaak Lucia de B. in het NRC deugt niet, meent Gerrit van Maanen blijkens een stuk in het NJB (2008, p. 19). Volgens Kapteijn, die als rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden verbonden is, vergelijkt Van Maanen de advertentie met de activiteiten van Maurice de Hond.
En die vergelijking, meent Kapteijn, gaat mank. De Hond stelt immers: "In de Deventerzaak is de verkeerde veroordeeld, want de dader is iemand anders en wel x." Wat daarvan ook zij, in de advertentie wordt over schuld en onschuld helemaal niets gezegd. Het ging en gaat om niets anders dan een oproep tot heropening, om eindelijk de feiten van de zaak (voor zo ver nog mogelijk) vast te stellen.”
Analyse. Als Van Maanen de activiteit van De Hond over de Deventer moordzaak vergelijkt met de ondertekenaars die pleiten voor opening van de zaak Lucia de B., dan gaat die vergelijking inderdaad niet op. Maar vergelijkt Van Maanen die zaken met elkaar? Op grond van de titel wel, maar de vraag is of die titel van de hand van Van Maanen komt. Op basis van de inhoud van het stuk kan men niet stellen dat die vergelijking gemaakt wordt. De term ‘volksgericht’ wordt exclusief gereserveerd voor de Deventer moordzaak en komt niet meer ter sprake in het verdere stuk.

© 2008 R.G.M. Ritzen