Pam en de persoonlijke aanval

Psychologiseren is Van Doorn tot het eind blijven doen, meent Max Pam (VK, 22.5.08). Hij liet niet na te verklaren dat Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian ‘gefrustreerde mensen’ zijn en dat hun opvattingen daarom niet deugen.
Analyse. Pam beschrijft Van Doorns neiging om te psychologiseren. Als Van Doorn inderdaad beweerde dat Ellian gefrustreerd is en dat daarom zijn opvatting niet deugt, dan maakt Van Doorn zich schuldig aan een persoonlijke aanval.
Wat te denken van de column in het NRC (18.5.06)? Over de uitspraak van Ellian (“Gas terugnemen. Nee, want dan geef je een heel verkeerde boodschap aan de extremisten. Dan zeg je: jullie hebben gewonnen.”) schrijft Van Doorn dat het een domme en onbeschaafde reactie die als moreel oordeel ver onder de maat blijft. “Het beroep op de vrijheid van meningsuiting is in deze gevallen louter een voorwendsel is, een doorzichtige maar ontoereikende rechtvaardiging van de ware bedoeling: de andere partij zoveel mogelijk te beledigen en te vernederen. Het Westen, dat zich graag als superieur van de 'achterlijke' islamitische cultuur wenst te onderscheiden, maakt zich hier schuldig aan verwijtbaar immoreel gedrag dat op geen enkele manier valt goed te praten.”
De beschrijving van Pam is terecht: Van Doorn psychologiseert.

© 2008 R.G.M. Ritzen