Pam en de stroman

“Daags nadat de cartoonist Gregorius Nekschot in het cachot werd gegooid, overleed de socioloog J.A.A. van Doorn op 83-jarige leeftijd”, schrijft Max Pam (VK, 22.5.08)) “Was Van Doorn – tot het laatst werkzaam – een extra week toegemeten, dan zou hij ongetwijfeld hebben geschreven dat de tekenaar zijn arrestatie helemaal aan zichzelf te wijten had. Wie kaatsen wil, mag de bal verwachten. Een optater kan helemaal geen kwaad voor iemand die zelf zulke harde tekeningen maakt.”
Analyse. Pam maakt zich schuldig aan een stroman, want hij valt een fictief standpunt aan. Van Doorn heeft over de kwestie ‘Nekschot’ niets gezegd, dus verzint Pam het standpunt van Van Doorn en koppelt daar vervolgens een analyse aan. Tja, zo krijg je een column dus ook gevuld.

© 2008 R.G.M. Ritzen