Prick en het ontduiken van de bewijslast

In het NRC vertelt Hans van Drunen, leraar aardrijkskunde aan het Sint-Oelbert gymnasium in Oosterhout, dat Belgische en Ierse lesboeken veel goedkoper dan de Nederlandse zijn. Maar die boeken sluiten in zijn ogen, en ook in die van zijn rector Hanneke Blom, niet aan bij wat de hedendaagse leerling nodig heeft. Volgens Blom doet de leerling van nu doet vaak drie dingen tegelijk en de boeken moeten daarom de concurrentie met internet aankunnen.
Onderwijskundige en NRC-columnist Prick vindt dit onzin. “Hiermee zijn we gekomen bij een levensgroot misverstand. Maar dat ga ik u niet uitleggen, want ik ga er van uit dat u ook zonder mijn commentaar beseft hoe verschrikkelijk onzinnig het is wat dit duo hier te berde brengt.” (NRC, 31.5.08).
Analyse. Hiermee zijn we gekomen bij een levensgroot misverstand over argumenteren. Maar dat ga ik u niet uitleggen, want ik ga er van uit dat u ook zonder mijn commentaar beseft hoe verschrikkelijk onzinnig het is wat Prick hier te berde brengt.
(Toch maar even een uitleg. Prick ontduikt op deze manier de bewijslast.)

© 2008 R.G.M. Ritzen