Prick, Zunderdorp & het Houtlosserdilemma

© 2008 R.G.M. Ritzen. Onderwijs toen het nog goed was?
“De reactie van Leo Prick op ‘Wat Dijsselbloem niet zei’ in de Volks­krant (29.4.08) liegt er niet om”, schreef boze-brievenschrijver Frits van Werven. Hij reageerde op een artikel van Leo Prick, “Rein Zunderdorp bracht genuanceerd die aspecten ter spra­ke die in het rapport-Dijsselbloem niet naar voren kwamen. Het is uw goed recht om het daarmee niet eens te zijn. Maar het spelen op de man, Rein Zunderdorp, door te stellen: ‘Door zich nu te verschuilen achter zijn hoedanigheid van voor­zitter van het Humanistisch Ver­bond maakt Zunderdorp zich ook nu weer schuldig aan vals spel’, is een stoot onder de gordel. Aan de voet van het artikel wordt uitdrukkelijk vermeld dat Rein Zunderdorp zijn opiniestuk niet schreef in zijn hoedanigheid van voorzitter van het HV (‘Rein Zunderdorp is oud-leraar en is voorzitter van het Humanistisch Verbond. Zunderdorp schreef zijn opiniestuk niet in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Humanistisch Verbond maar als voormalig leraar, wethouder en procesmanager Voortgezet Onderwijs. In die laatste functie was hij betrokken bij de invoering van de Basisvorming, de Tweede Fase en het vmbo.’).” Van Werven kwalificeerde de bijdrage van onderwijspsycholoog Prick als een laaghartige aanval op een integere persoon.
Leo Prick was het niet eens met Van Wervens kritiek: “Ik weet niet waar Frits van Werven de door hem vermelde ondertekening vandaan haalt, maar niet uit het artikel in de volkskrant waarin Zunderdorp weinig heel liet van het rapport van de commissie-Dijsselbloem. Daaronder stond uitsluitend vermeld: ‘Rein Zunderdorp is oud-leraar en is voorzitter van het Humanistisch Verbond’. Als voorzitter van het procesmanagement Basisvorming en vervolgens als voorzitter van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs dat onder meer ging over de invoering van het studiehuis en het vmbo, speelde Zunderdorp een sleutelrol in alle door Dijsselbloem bekritiseerde vernieuwingen.” Daarom noemde Prick de ondertekening met ‘oud-leraar en voorzitter van het Humanistisch Verbond’ misleidend en beschuldigde hij Zunderdorp om die reden van achterbaks gedrag. Naar aanleiding hiervan mailde Zunderdorp Prick dat hij zijn tekst in de Volkskrant had aangeboden met als ondertekening ‘Rein Zunderdorp was leraar, wethouder en procesmanager’. De Volkskrant had daar op eigen gezag iets anders van gemaakt en deze "zeer ten onrechte gewijzigde ondertekening van mijn opiniestukje" de daarop volgende dag ook gecorrigeerd.
Ook die toevoeging bracht Prick niet op andere gedachten, want ook de ondertekening ‘was leraar, wethouder en procesmanager’ vindt hij nog steeds “misleidend als omschrijving van de functionaris die als geen ander de kar van de gewraakte vernieuwingen heeft getrokken. Want ook met die ondertekening wordt door de lezer niet begrepen dat het de auteur van de tekst in wezen gaat om de verdediging van de rol die hij indertijd zelf heeft gespeeld. Is dit achterbaks? Open vizier is bepaald heel anders.”
Analyse. Toen ik het artikel van Zunderdorp las, was mijn eerste gedachte “dat was toch die procesmanager of is dit iemand anders?” Je wordt toch op het verkeerde been gezet en dat is iets wat Prick terecht signaleert. Anderzijds vroeg ik me af of die informatie over Zunderdorps achtergrond relevant is, want uiteindelijk gaat het toch om de inhoudelijke argumenten. Waarom moet Zunderdorp dan zijn rol bekendmaken? Als zijn kritiek aan het adres van de commissie-Dijsselbloem niet klopt, moet men dat op basis van argumenten toch kunnen aantonen. Maar een open vizier is toch anders, hoor ik Prick dan weer op de achtergrond zeggen. En daar heeft hij ook weer gelijk in.
Feitelijk is dit een variant van een Houtlosserdilemma. Als Zunderdorp niets zegt over zijn rol als procesmanager, wordt hem verweten dat hij de lezer misleidt. Maar als hij volledige openheid van zaken zou geven, loopt hij de kans dat de lezer zijn betoog opvat als het schoonvegen van zijn straatje. Zunderdorp wordt bijgevolg niet meer serieus genomen. Een onontkoombaar dilemma.
Zie ook: BON, Heertje, Van Haperen , Smit & Van Haperen.

© 2008 R.G.M. Ritzen