Heertje en de indirecte persoonlijke aanval

Prof. Arnold Heertje is nooit te beroerd om iemand persoonlijk aan te vallen. Zo heeft uw scribent (volgens hem) niet alleen nazi-sympathieën vanwege kritiek op Freud, maar wordt hij gekenmerkt door een groot intellectueel tekort (u bent dus gewaarschuwd!).
Nu ben ik wat dat laatste betreft niet de enige met intellectuele tekorten. In 1981 wist Heertje in de Volkskrant te melden dat negentig procent van het wetenschappelijk personeel onbekwaam is. Een paar jaar geleden wist hij te melden dat bijna de helft van de hbo-docenten niet eens een hbo-opleiding genoten heeft. Nu heeft Heertje een enorm intellectueel overschot, maar toch wilde ik weten waar hij dat opbaseerde. Immers, wie zoiets schrijft, moet toch de intellectuele integriteit hebben om een en ander te staven met cijfers. Prompt beklaagde hij zich bij zijn lezers over mijn agressieve bejegening.
In zijn meest recente column (RTLZ, 14.5.08) blijken de docenten uit het middelbaar onderwijs de Klaas-Bruinsma’s van het onderwijsbestel te zijn. “Al jaren worden valse eindexamencijfers voor het voortgezet onderwijs gegeven. De waardering voor het schoolexamen wordt opgekrikt om de klap bij het eindexamen op te vangen. De eindexamencijfers zijn vals, omdat de tweede correctie van het werk niets voorstelt. De tweede corrector stuurt het werk ongezien retour, voorzien van een handtekening. In een enkel geval wordt al eens steekproefsgewijze gecontroleerd. Hierdoor hebben de eerste correctoren vrij spel. Zowel door onkunde als door bewust sjoemelen geven zij te hoge cijfers. In een enkel geval leidt onkunde van een docent tot een te laag cijfer, waarvan de leerling de dupe is.” Komt dit vaak voor? “Het geven van valse cijfers is schering en inslag.”
Heertje ontpopt zich vervolgens als een ware complotdenker. In Cijfergate zijn niet alleen de docenten en managers betrokken, maar “wordt het spel ook meegespeeld door frauduleuze instituten als de CEVO en de SLO”. Vakbekwaamheid heeft plaats gemaakt voor list en bedrog.Het is zeer de vraag of Ronald Plasterk en Marja van Bijsterveld het werkelijk aandurven schoon schip te maken, aldus Heertje. “Het is noch voor Plasterk noch voor Van Bijlsterveld (Bijsterveld, naar dan met een extra ‘l’) populair om voor betrouwbare cijfers zorg te dragen. Liever denken ze aan de volgende verkiezingen en hun populariteit, die ze niet in de waagschaal laten stellen door kwalitatieve eisen te stellen aan leerlingen en leraren. En zo vervliegt de hoop op beter onderwijs in Nederland.”
Analyse. Het handige van Heertje is dat je niet hoef te wachten op een reactie van de aangevallen partij, maar dat Heertje plaatsvervangend optreedt namens die partij een en ander te berde brengt. Uiteraard blijkt dat standpunt, dat door Heertje verwoord wordt, abject te zijn. Zo schiet een discussie wel lekker op.
Het leuke van Heertjes columns is dat zijn argumentatieve misstappen doorgaans geen toelichting behoeven. Scheelt weer een hoop werk. Voor alle duidelijkheid: de motieven van Plasterk & B(l)ijsterveld worden verdacht gemaakt.

© 2008 R.G.M. Ritzen